Vprašalnik o dostopnosti javnih prostorov: dostopnost do splošnih knjižnic

Vljudno vas prosimo, da izpolnite vprašalnik o vašem obiskovanju splošne knjižnice. Rezultati nam bodo v pomoč pri analizi dostopnosti javnih prostorov v slovenskih mestih.
Vsi podatki so anonimni in bodo uporabljeni izključno za potrebe raziskave. Hvala za sodelovanje!
Knjižnica:
/Naziv in naslov
Kraj bivanja:
/ulica, hišna št. kraj
Starost
do 6 let
7-15 let
16-20 let
20-50 let
51-64 let
65 in več
Pogostost obiska knjižnice
1x tedensko
1x mesečno
na 3 mesece
na 6 mesecev
pred dopustom
Ostalo:
Vaše najpogostejše prevozno sredstvo do knjižnice
peš
kolo
osebni avto
avtobus
Ostalo:
Koliko časa potujete do knjižnice
do 5 min
6-10 min
11-20 min
21-30 min
več kot 30 min
Ostalo:
Od kje najpogosteje obiskujete knjižnico
od doma
na poti iz/v šole(o)
na poti iz/v službe(o)
Ostalo:
najpogostejši razlog, poleg izposoje, za obisk v knjižnici
branje dnevnega časopisja
dostop do interneta
uporaba čitalnice
druženje
obisk prireditev
Ostalo: